Arkeologisk utgrävning

I slutet av april kommer den kulturhistoriskt värdefulla herrgårdsmiljön på Wohls att undersökas genom en tvärvetenskaplig arkeologisk utgrävning. Arbetet involverar arkeologer, men även femteklassister från närliggande skolor.

Provgrävningar & kartläggning

Herrgårdens historia är mångfacetterad, så upplägget är högst intressant. Under fem dagar, 23-27.2024 är målet att genomföra provgrävningar, undersökningar och metalldetektering på gårdens mark. Metalldetekteringen kommer primärt att användas för att upptäcka områden av forskningsintresse, vilka sedan kan utforskas mer ingående genom arkeologiska utgrävningar under veckan eller senare. Under veckan kommer även bottenvåningen i Wohls Gårds källare att undersökas.

Spår av en möjlig stenåldersbosättning

På åkerområdet öster om Wohls har man redan hittat 4500–5000 år gamla stenåldersfynd (sk. kvartsavslag från tillverkning av stenverktyg, samt lerkärlsbitar) som tyder på en möjlig stenåldersbosättning här eller någonstans i närheten. I herrgårsdparken finns det också en ”bytomt”, som härstammar från 1600-talet. De aktuella undersökningarna kommer också att ge ytterligare information om dessa platser, som det ännu finns väldigt lite kunskap om.

Eventuella fynd kommer hoppas man även kunna visa upp söndagen den 25 augusti 2024, då en stor picknickdag firas med anledning av gårdens 400 åriga historia.

Arkeologen Jan Fast leder undersökningarna

Undersökningarna leds av arkeologen Jan Fast, som har mer än trettio års erfarenhet av arkeologiskt fältarbete i Finland. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt med anledning av att Wohls firar 400 år. Stiftelsen har under 2000-talet räddat och omsorgsfullt restaurerat Wohls, och månar om områdets unika natur och formträdgård.

Wohls Gård Ab hyr idag ut vackra utrymmen för både företagsevenemang och familjefester oh på gården arrangeras också egna kulturevenemang.