Register- och dataskyddsbeskrivning

Wohls Gård Ab:s register- och dataskyddsbeskrivning

1. Registrar

Namn: Wohls Gård Ab
Adress:Volsvägen 605 B,02400 Kyrkslätt.
Fo-nummer: 2281081-3
Telefon växel: 010 299 6600
E-post: thomas.junell@wohls.fi
Hemsidor: www.wohls.fi

2. Kontaktperson vid frågor angående registret

Thomas Junell, försäljnings- & marknadsföringschef
Wohls Gård Ab
E-post: thomas.junell@wohls.fi
Telefon : 050 444 85 95

3. Registrets namn

Wohls Gård:s register- och dataskyddsbeskrivning

4. Syftet med hantering av personinformationen

Wohls Gård Ab:s kund- och bolagsregistrets information används för upprätthållandet och utvecklandet av kundkontakter, för statistik- och marknadsföringsundersökningar, fakturering, erbjudande och utförande av tjänster, planering och utvecklandet av affärsplan och för kommunikation och marknadsföring av Wohls Gårds tjänster.

5. Registrets informationsinnehåll

Information om kunden som Wohls Gård Ab:s styrelse och personal har till förfogande, om de är tillgängliga:

 • Namn
 • Adress
 • Företags- och organisationsnummer
 • Bransch och möjlig produkt- och tjänstbeskrivning
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Hemkommun och land
 • Modersmål
 • Förbindelser till företag eller organisationer
 • Kontaktuppgifter (e-post, address, telefonnummer, e-faktura identifiering)
 • Information angående respons och feedback
 • Fakturor, betalningsstatus och inkassering
 • Producerade och erbjudna tjänster
 • Kundens dokument och e-post
 • Närvaro vid Wohls Gård Ab:s tillställningar
 • Marknadsföringsmeddelanden som skickas till kunden och information angående kontakten
 • Personbeteckning ifall det är definitivt nödvändigt för kundrelations behandling eller lag
6. Källor i enlighet med reglerna

Registret uppdateras under kundförhållandet med information som uppbärs av kunden.
Företagsinformation samlas in, sparas och uppdateras från Handelsregistret. Registerinformation samlas och uppdateras även från företagets offentliga www-sidor, inkommen e-post, genom blanketter, som kan finnas på Wohls Gård Ab:s, och dess samarbetspartrars web-sidor och olika slags kund-, mäss- och marknadsföringsevenemang.

Företags- och personinformation kan även sparas och uppdateras via Befolkningsregistret och övrig adress-, uppdaterings- eller liknande instans som erbjuder motsvarande service.

7. Överlåtelse av informationen enligt reglerna

Kundens(personens) uppgifter överlåtes inte till en tredje part utan samtycke av kunden. Information kan delas med en tredje part för marknadsföring av Wohls Gård Ab:s och tillhanda en samarbetspartner, då det är nödvändigt för kundrelationen eller kundens evenemang. Tillgänglighet till informationen för en tredje part är endast beviljad vid underhåll av informationssystemet, av den tredje parten krävs sekretess och de har inte nyttjanderätt till informationen.

Av företagsinformationen kan överlåtas, i enhetlighet med Handelsregistrets uppgifter, företagets autentiserings- och kontaktuppgifter, som företags- och organisationsnummer, handelsbeteckning och möjliga bifirmor och handelsnamn, hemstad eller kommun från vilken verksamheten leds, post- och besöksadress och övriga kontaktuppgifter, huvudsakliga verksamhetsområde och företagsform. Med samtycke av företaget kan även information om företagets produkt- och tjänstebeskrivning, delas med en tredje part. Registrets information kan delas vidare på uppdrag av den registeransvariga, då det är frågan om betaltjänster, databehandling och övriga tjänster som är jämförbara med dem.

8. Överföring av information utanför EU och ETA

Informationen överförs inte utanför EU och ETA.

9. Grunderna för skydd av registret

Informationen förvaras i elektroniska informationssystemen, vilka skyddas med säkerhetsord och identifieringskoder och som endast beviljas till personalen på Wohls Gård Ab eller utkontrakterad operatör. Information kan även sparas som pappersdokument, då i låsta, brandsäkrade utrymmen.

Utöver det förvaras informationen även på webbservern, avsedd för personalen på Wohls Gård Ab, som är skyddad med lösenord, och skräddarsytt enligt arbetsbeskrivning och behov. Wohls Gård Ab har rätt att använda och överlåta registrerad adressinformation till direktreklam, distansförsäljning och övrig direktmarknadsföring och marknads- och opinionsundersökning, ifall inte kunden förbjuder det. Förbudet skall göras till kontaktuppgifterna som nämns i villkoren.

10. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har:

 1. Rätt till tillgång av information angående den registrerade
 2. Rätt till information angående lagringstid och kriterier för lagring av informationen om den registrerade
 3. Rätt att be om rättelse eller avlägsnande av informationen
 4. Rätt att be om begränsning eller hindra hantering av informationen
 5. Rätt att flytta informationen från ett system till ett annat
 6. Rätt att upphäva medgivande, då det grundar sig på samtycke
 7. Rätt att få information angående huruvida personuppgifterna skall delges enligt lagen eller kontraktet eller kontraktklausulen, och ifall den registrerade är tvungen att delge informationen och vilka konsekvenser det innebär, ifall de inte delges.
 8. Rätt att beklaga ärendet till tillsynsmyndigheten

Begäran och förfrågningar skall göras skriftligen och adresseras till register upprätthållarens e-post adress med rubriken ”Wohls Gård Ab:s personregister” till adressen: thomas.junell@wohls.fi eller per post till adressen: Thomas Junell, Wohls Gård Ab, Volsvägen 605 B, 02400 Kyrkslätt.