Wohls Gård Ab

Ägare

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt fick år 2008 köpa karaktärsbyggnaden och arrendera 5,6 ha av den kringliggande marken, enligt ett tilläggsavtal (2016) utgör arrendeområdet nu 7,3 ha. Stiftelsen grundade företaget Wohls Gård Ab för att sköta renoveringen och den kommande verksamheten.

Sparbanksstiftelsens ändamål är att främja sparandet och stöda hembygden.

Gårdens egna kulturprogram omfattar bland annat konserter, författarkvällar och konstutställningar. Årligen återkommande evenemang är till exempel morsdags- och julluncher samt Kyrkslätts Luciamarknad i december.

Kontaktuppgifter & fakturering

Wohls Gård Ab
Adress: Volsvägen 605 B, 02400 Kyrkslätt
FO-nummer: 2281081-3

Vi tar i första hand emot fakturor som e-fakturor:

Nätfakturaadress                       003722810813
Nätfakturaoperatör                  003721291126
Operatör                                       Maventa

Wohls Gård Ab:s personal

Ta kontakt

Wohls Gård Ab:s styrelse

Ta kontakt

Sparbanksstiftelsen i Kyrkslätt

Läs mera