Hållbarhet

Naturvärden och en hållbar utveckling bildar grunden för Wohls verksamhet, där utgångspunkten är bevarandet av den kulturhistoriskt värdefulla herrgårdsmiljön för kommande generationer. På vårt område finns även några lägenheter som vi hyr ut på långtidskontrakt; dessa bidrar också till att bevara Wohls som levande miljö.

Verksamheten bygger på uthyrning av utrymmen för företagsevent och familjefester. Dessutom arrangerar vi kulturaktiviteter som är öppna för allmänheten. Tack vare kulturaktiviteter, kan en bredare publik bekanta sig med vårt område. På Wohls område finns även en liten naturstig, där man kan bekanta sig med sydkustens ekregion och lundområdets vegetation.

Som erkännande för arbetet kring hållbar turism har Wohls i augusti 2023 beviljats VisitFinlands Sustainable Travel Finland-märke.

Läs mera om Sustainable Travel Finland-märket»

Bevarande

Byggnaderna på området har sedan 2009 renoverats med målsättningen att bevara vår kulturmiljö. Grundprincipen har varit en renovering, där vi utnyttjar och bevarar gammalt då det är möjligt samtidigt som vi förnyar byggnadstekniken enligt dagens standarder och krav.

Hållbara lösningar

Vi strävar till en så hållbar verksamhet som möjligt. Ett exempel på detta den jordvärmebaserade golvvärmen i både Wohls Gård och Wohls Stall.

Vi uppmuntrar kunder till möjligast hållbara lösningar avseende dekorationerna, och vi påminner även våra kunder om återvinningen av t.ex. dryckesförpackningar efter fester.

Under sommarsäsongen strävar vi även till att erbjuda sommararbete i trädgården åt lokala ungdomar.

Återställande

Vår trädgård som gränsar till sjön Humaljärvi grundades på 1840-talet och har nu återställts till sin ursprungliga form och därtill kompletterats med två rosenträdgårdar. En del av trädgården är också avskild till en köksträdgård, där vår trädgårdsförening träffas regelbundet och odlar gamla, nordiska växtarter ekologiskt. Trädgårdsplanen utvecklas ständigt i samråd med sakkunniga trädgårdsmästare och arborister; våra äldsta ekar är över 300 år gamla.

Som ett led i återställandet av Wohls traditionella biotop, byggdes sommaren 2022 på vårt område två inhägnader där vi under sommarsäsongen har får som betar.